KỶ YẾU

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

GIỚI THIỆU

DIỄN GIẢ

CHƯƠNG TRÌNH HCMC

CHƯƠNG TRÌNH HÀ NỘI

TÀI LIỆU HỘI THẢO

TRUYỀN THÔNG

MỤC TIÊU

Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị để hoạt động đào tạo thương mại điện tử đáp
ứng nhu cầu thực tiễn

CƠ HỘI HỢP TÁC

Cơ hội gặp gỡ đại diện các trường Đại học, đại diện doanh nghiệp Thương mại điện tử  

CÔNG BỐ MẠNG LƯỚI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

HỘI THẢO
ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2022

Kết nối các trường đại học và doanh nghiệp TMĐT, phối hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH TẠI HÀ NỘI

CHỦ ĐỀ 1: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TMĐT VÀ HIỆN TRẠNG ĐÀO TẠO TMĐT TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Ông Nguyễn Ngọc Dũng
Chủ tịch VECOM


NGHỈ GIẢI LAO

Bài trình bày 1: Thách thức và cơ hội trong đào tạo thương mại điện tử
TS. Phùng Tuấn Anh
Bộ môn TMĐT - Khoa Kinh tế và Quản lý, Đại học Thuỷ Lợi

Bài trình bày 2: Tăng cường liên kết giữa các trường đại học với doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn
Bà Vũ Thị Minh Tú
Giám đốc Đối ngoại Lazada

Bài trình bày 3: Bàn về phương pháp giảng dạy Thương mại điện tử
TS. Nguyễn Đức Tài
Trưởng khoa TMĐT và KTS, Đại học Đại Nam

8:45

9:00

9:15

10:00

CHỦ ĐỀ 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI ĐÀO TẠO TMĐT TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

10:15

10:30

10:45

11:00

Phiên thảo luận 2:
- Điều phối
: Ông Đỗ Hữu Hưng, Chi hội trưởng Chi hội  Tiếp thị và Công nghệ số
+ Đại diện Haravan: Ông Huỳnh Lâm Hồ - CEO
+ Đại diện SmartOSC: Ông Lê Mai Anh - Phó Chủ tịch HĐQT
+ Đại học Điện Lực: TS. Nguyễn Tố Tâm - Trưởng khoa Kinh tế Quản lý
+ Đại học CNTT TT Thái Nguyên: TS. Vũ Xuân Nam - Trưởng khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
+ Đại học Ngoại thương: PGS. TS. Lê Thái Phong - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh
+ Đại học Kinh tế quốc dân: PGS. TS. Tạ Văn Lợi, Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân

11:15

Lễ công bố Mạng lưới các cơ sở đào tạo TMĐT - Khai trương website của Mạng lưới
Đại diện các thành viên sáng lập tham gia Ban liên lạc
Lãnh đạo một số trường, tổ chức

Tổng quan tình hình đào tạo TMĐT tại các trường đại học
Ông Đoàn Quốc Tâm
Trưởng ban Hợp tác VECOM

Chính sách phát triển nguồn nhân lực TMĐT giai đoạn 2021 - 2025
Bà Lại Việt Anh
Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
PGS. TS. Nguyễn Cảnh Thái
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy Lợi

8:30

Phiên thảo luận 1:
- Điều phối
: Bà Nguyễn Hương Quỳnh, Giám đốc BambuUp
- Các diễn giả: 
+ iDEA: Bà Lại Việt Anh
+ Vụ Giáo dục Đại học: Ông Vũ Đức Trung
+ VECOM: Ông Đoàn Quốc Tâm
+ VALOMA: PGS.TS. Trịnh Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế Đại học Ngoại thương
+ Đại diện SAPO:  Ông Trần Mạnh Cường - Chuyên gia Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
+ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông: TS. Trần Thị Thập, Phó Trưởng khoa QTKD 1

KẾT THÚC
Lãnh đạo VECOM

12:00

CHƯƠNG TRÌNH TẠI HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐỀ 1: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TMĐT VÀ HIỆN TRẠNG ĐÀO TẠO TMĐT TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC


PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
Ông Nguyễn Hữu Hảo
Trưởng khoa Khoa Logistics - Thương mại Quốc tế , Đại học Hoa Sen

8:30

Lễ công bố Mạng lưới các cơ sở đào tạo TMĐT - Khai trương fanpage của Mạng lưới
Đại diện các thành viên sáng lập tham gia Ban liên lạc
Lãnh đạo một số trường, tổ chức


Bài trình bày 2: Tổng quan tình hình đào tạo TMĐT tại các trường đại học
Ông Nguyễn Bình Minh
Trưởng ban Phát triển Nguồn nhân lực, VECOM

Phiên thảo luận 1:
- Điều phối
: Bà Bùi Phương Chi - Giám đốc VITV
+ iDEA: Ông Nguyễn Thế Quang - Phó Cục trưởng
+ VECOM: PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng - Hội đồng Tư vấn TMĐT
+ Haravan: Bà Bùi Thị Thanh Sương - Giám đốc Nhân sự
+ Công ty CP Mắt Bão: Ông Nguyễn Hữu Hiền - Trưởng phòng Nhân sự
+ Đại học Công nghệ Tp. HCM: PGS. TS. Trần Văn Tùng - Trưởng khoa Tài chính – Thương mại
+ Đại học Văn Lang: ThS. Lê Thị Phượng Hoàng Yến - Phó Tưởng Bộ môn TMĐT - Khoa Thương mại

Bài trình bày 1: Chính sách phát triển nguồn nhân lực TMĐT giai đoạn 2021 - 2025
Bà Nguyễn Thuý Anh
Trưởng phòng Nghiên cứu ứng dụng kinh tế số
Cục TMĐT và KTS

PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Ông Nguyễn Ngọc Dũng
Chủ tịch VECOM

NGHỈ GIẢI LAO

Phiên thảo luận 2:
- Điều phối
: Bà Lê Hoàng Uyên Vy, Phó Chủ tịch VECOM 
+ Đại học CNTT ĐHQG HCM: ThS. Trình Trọng Tín - PTBM TMĐT Khoa Hệ thống thông tin
+ Đại học Công nghiệp Tp. HCM: TS. Bùi Thành Khoa - CN Bộ môn TMĐT Khoa Thương mại và Du lịch
+ Đại học Nguyễn Tất Thành: TS. Bùi Văn Thời - Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh
+ Đại học Kinh tế Tp. HCM: TS. Thái Kim Phụng Phó trưởng khoa Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh, Giám đốc chương trình đào tạo ngành TMĐT
+ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM: TS. Đàng Quang Vắng - Trưởng khoa Kinh tế
+ Droppii: Bà Đỗ Ngọc Trâm  - Brand Manager Bài trình bày 2: Tăng cường liên kết giữa các trường đại học với doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn
Bà Văn Thị Hồng Hạnh
Giám đốc Nhân sự Lazada

CHỦ ĐỀ 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI ĐÀO TẠO TMĐT TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

10:15

Bài trình bày 1: Mối quan hệ giữa đào tạo ngành TMĐT với ngành Kinh tế số
TS. Nguyễn Quang Minh
Giám đốc Dự án TMĐT, Trường Đại học Hoa Sen

KẾT THÚC
Lãnh đạo VECOM

12:00

10:00

10:15

10:30

10:45

Bài trình bày 3: Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học
TS. Lê Hoành Sử
Trưởng khoa Hệ thống Thông tin, Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG HCM)

11:00

11:15

8:45

9:00

9:15

DIỄN GIẢ

PGS. TS. Nguyễn Cảnh Thái

Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Thủy Lợi

Ông Lê Mai Anh

Phó Chủ tịch HĐQT
SmartOSC

TS. Nguyễn Hữu Hảo

 Trưởng khoa Khoa Logistics - Thương mại Quốc tế
Trường Đại học Hoa Sen

Ông Vũ Đức Trung

Vụ Giáo dục Đại học

Bà Nguyễn Thúy Anh

Trưởng phòng
Phòng NC ứng dụng kinh tế số
Cục TMĐT và KTS

Ông Nguyễn Thế Quang

Phó Cục trưởng
Cục TMĐT và Kinh tế số


Bà Lại Việt Anh

Phó Cục trưởng 
 Cục TMĐT và Kinh tế số

Ông Nguyễn Ngọc Dũng

Chủ tịch VECOM

PGS. TS. Trịnh Thị Thu Hương

Phó Chủ tịch VALOMA
Phó Viện trưởng Viện KT và KDQT
Đại học Ngoại thương

Bà Lê Hoàng Uyên Vy

Phó Chủ tịch VECOM
CEO Do Ventures

Ông Bùi Trung Kiên

Phó Chủ tịch VECOM

Bà Nguyễn Hương Quỳnh

Giám đốc BambuUp 

Bà Bùi Phương Chi

Giám đốc VITV

Bà Đỗ Ngọc Trâm 

Droppii
Brand Manager 

Bà Văn Thị Hồng Hạnh

Giám đốc Nhân sự Lazada

Bà Vũ Thị Minh Tú

Giám đốc Đối ngoại Lazada 

TS. Vũ Xuân Nam

Trưởng khoa
Khoa HTTT Kinh tế
Đại học CNTT TT Thái Nguyên 

TS. Lê Hoành Sử

Trưởng khoa - Khoa HTTT
Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG HCM)

Ông Nguyễn Hữu Hiền

Trưởng phòng Nhân sự
Công ty CP Mắt Bão

Bà Bùi Thị Thanh Sương

Giám đốc Nhân sự Haravan 

PGS. TS. Tạ Văn Lợi

Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế
Trường ĐH Kinh tế quốc dân

TS. Thái Kim Phụng

Phó Trưởng khoa
Khoa CNTT Kinh doanh
Đại học Kinh tế Tp. HCM

TS. Trần Thị Thập

Phó Trưởng khoa
Khoa Quản trị kinh doanh 1
Học viện Bưu chính Viễn thông 

ThS. Lê Thị Phượng Hoàng Yến

Phó Trưởng Bộ Môn TMĐT
Khoa Thương mại
Đại học Văn Lang 

TS. Nguyễn Đức Tài

Trưởng khoa - Khoa TMĐT và KTS
Đại học Đại Nam

TS. Nguyễn Quang Minh

GĐ Dự án TMĐT
Đại học Hoa Sen 

TS. Nguyễn Tố Tâm

Phó Trưởng khoa
Khoa Kinh tế và Quản lý
Đại học Điện Lực 

TS. Phùng Tuấn Anh

Bộ môn TMĐT
Khoa Kinh tế và Quản lý
Đại học Thuỷ Lợi

Ông Nguyễn Bình Minh

Trưởng ban Phát triển nguồn nhân lực VECOM 

TS. Bùi Thành Khoa

Trưởng bộ môn TMĐT
Khoa Thương mại và Du lịch
Đại học Công nghiệp Tp. HCM

TS. Bùi Văn Thời

Phó Trưởng khoa - Khoa QTKD
Đại học Nguyễn Tất Thành

TS. Đàng Quang Vắng

Trưởng khoa
Khoa Kinh tế
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM

Ông Trần Mạnh Cường

Chuyên gia Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực
Công ty Cổ phần công nghệ Sapo.

Ông Đoàn Quốc Tâm

Trưởng ban Hợp tác, VECOM

Ông Đỗ Hữu Hưng

Chi hội Digital Marketing CEO Accesstrade

PGS. TS. Lê Thái Phong

Trưởng khoa
Khoa Quản trị kinh doanh
Đại học Ngoại thương 

PGS. TS. Trần Văn Tùng

Trưởng khoa
 Khoa Tài chính - Thương mại Đại học Công nghệ Tp. HCM

ThS. Trình Trọng Tín

Phó trưởng bộ môn TMĐT
Khoa HTTT
Đại học CNTT ĐHQG HCM

PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

Hội đồng Tư vấn cấp cao
VECOM 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
TÀI TRỢ VÀNG
TÀI TRỢ BẠC

02

Địa điểm tổ chức

500

Đại biểu tham dự

99%

Hài lòng về Sự kiện

100%

Chủ đề về đào tạo
HỘI THẢO ĐÀO TẠO TMĐT 2022
HÌNH ẢNH TẠI SỰ KIỆN
HÀ NỘI
TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) là một tổ chức phi Chính phủ với hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trực tiếp kinh doanh bằng thương mại điện tử; hoặc ứng dụng thương mại điện tử phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc nghiên cứu hay cung cấp các dịch vụ về thương mại điện tử.
Hiệp hội hoạt động trên cơ sở tự nguyện, phi lợi nhuận, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết, hợp tác, hỗ trợ, bảo vệ các hội viên để phát triển lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam.
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, theo pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
- Địa chỉ: Phòng 702, Tầng 7, Tòa nhà HKC số 285, Phố Đội Cấn. Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 8424 – 6259 8271
- Email: office@vecom.vn

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ: Tầng 9 VNO Building, 124 Điện Biên Phủ - Phường Đa Kao - Quận 1, Tp.HCM
- Email: hcm@vecom.vn
- Điện thoại: (028) 2242 3399 - 090 88 333 88